جمعه 29 تیر 1403
اجرای اسفالت و محوطه سازی
اجرای اسفالت و محوطه سازی

اسفالت و محوطه سازی در تهران و سرار کشور

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

آسفالت و محوطه سازی

اجراي آسفالت و محوطه سازی

طرح آسفالت به روش مارشال (MARSHAL) توسط آزمايشگاه مكانيك خاك انجام شود و آسفالت در كارخانه برابر طرح ارائه از جانب آزمايشگاه توليد شود و كارخانه آسفالت بايد مجهز باشد. و داراي تجهيزات لازم براي آنچه كه در فصول بعدي شرح میگیرد

بايد دقت شود داخل كاميونهايي كه آسفالت حمل مي نمايند تميز و عاري از روغن، گل و لاي و گرد و غبار باشد.

ظرفيت توليد آسفالت و تعداد كاميون ها بايد متناسب با ظرفيت پخش فينيشر باشد. و حداكثرزمان توليد آسفالت تا پخش آن بيش از ۲ ساعت نگردد. بايد سطح آسفالت و محوطه سازی را با ضخامت يكنواخت و مورد نياز در سطح خيابان يا جاده پخش نمايد.

در اجرای آسفالت و محوطه سازی ضخامت آسفالت بايد طوري تنظيم شود. تا پس از متراكم شدن (غلطك خوردن) برابر ضخامت مشخصات فني خواسته شده گردد.

ادامه مطلب

بايد دقت لازم به عمل آيد كه محل اتصال عرضي آسفالت هم سطح و يكنواخت شود.

درجه حرارت پخش مخلوط آسفالتي بستگي به نوع قير ودانه بندي مصالح سنگي فصل اجراي كار و محيط، نوع و تعداد غلطك ها دارد. حداقل درجه حرارت براي آسفالت با دانه بندي پيوسته ۱۲۰ درجه سانتيگراد مي باشد.

كوبيدن اسفالت با غلطك هاي مختلف عملكرد متفاوت دارند ولي غلطك هاي مورد استفاده در متراكم كردن بايد خودرو بوده و همچنين از غلطك هاي نوع كششي و بيش از ۸ تن وزن در متراكم كردن آسفالت استفاده نگردد.

روي چرخ هاي غلطك بايد گل گير و لوله آبپاش و لوله آبپاش وجود داشته باشد تا از چسبيدن آسفالت به چرخ هاي آن جلوگيري كند.

ادامه مطلب

اسفالت و محوطه سازی

استفاده از گازوئيل و روغن سوخته به روي چرخ غلطك مجاز نمي باشد. سرعت غلطك ها در هنگام تراكم آسفالت نبايد از ۵ كيلومتر در ساعت تجاوز نمايد.

عمل تراكم آسفالت و محوطه سازی بايد بلافاصله پس از پخش مخلوط آسفالتي، صورت گيرد. و حداقل درجه حرارت آسفالت نبايد در هنگام تراكم از ۱۲۰ درجه سانتيگراد تجاوز ننمايد.

در قسمت هايي كه به دليل مختلف استفاده از غلطك هاي بزرگ  ميسر نيست از غلطك هاي كوچك استفاده شود و رعايت لازم جهت رسيدن به تراكم مناسب صورت گيرد.

در مرحله اول بايد بلافاصله پس از پختن آسفالت توسط  غلطك هاي بزرگ ميسر نيست. از غلطك هاي كوچك استفاده شود و رعايت لازم جهت رسيدن به تراكم مناسب صورت گيرد.

ادامه مطلب

حداكثر سرعت غلطك نبايد از ۵ كيلومتر در ساعت تجاوز نمايد. در مرحله اول بلافاصله پس از پخش آسفالت توسط غلطك فلزي بين ۸ تا ۱۲ تن آسفالت و در مرحله دوم زماني كه در جه حرارت آسفالت ۹۵ درجه سانتيگراد مي باشد و حالت خميري دارد از غلطك لاستيكي استفاده و سرعت غلطك هاي لاستيكي ۴ تا ۵ كيلومتر در ساعت و فاصله دو غلطك بايد طوري تنظيم شود تا از ۶۰ متر بيشتر نگردد . در مرحله نهايي و تكميلي آرايش سطح آسفالت بايد از غلطك بوزن ۸ تن استفاده شود.

لازم است از آسفالت و محوطه سازی متراكم شده در ازا هر ۲۵۰ متر خطر عبور تعداد يك نمونه حجيم آسفالت اخذ و نسبت به اندازه گيري ضخامت آسفالت در حداقل سه نقطه اقدام شود. در صورتي كه آسفالت بدون توزين و چشمي ساخته مي شود و تهيه آن توسط كارخانه نگرفته است به جاي فاصله ۲۵۰ متر، از هر صد متر نمونه برداري و ضخامت آن دقيقاً تعيين گردد.

در تمام طول مسير آسفالت ريزي بايد اقدامات ويژه نسبت به نصب علائم ايمني و اخباري به كار گرفته شود. تا از عبور و مرور وسائل جلوگيري نمايند. زماني وسائل نقليه مجازند از روي آسفالت متراكم شده عبور نمايند. كه آسفالت ريزي بايد اقدامات ويژه نسبت به نصب علائم ايمني و اخباري به كار گرفته شود. تا از عبور وسائل جلوگيري نمايند.

اسفالت و محوطه سازی

زماني وسائل نقليه مجازند از روي آسفالت متراكم شده عبور نمايند كه آسفالت آنقدر سرد شده باشد تا اثر چرخ بر روي آن باقي نماند و حداكثر درجه حرارت آسفالت سرد شده نبايد از ۴۰ درجه سانتيگراد تجاوز ننمايد.

نمونه برداري از آسفالت كوبيده شده در فاصله ۱۰۰ يا ۲۵۰ متر همان طوري كه شرح داده شد و به منظورهاي زير انجام مي گيرد:

تعيين ضخامت آسفالت
تعيين درصد قير آسفالت نسبت به مصالح و كل آسفالت
آزمايش وزن مخصوص آسفالت
–    تعيين درصد كوبيدگي آسفالت
–    آزمايش مقاومت، نرمي و فضاي خالي آسفالت
كه ذيلاً نسبت به روش نمونه گيري و انجام آزمايش ها پرداخته مي شود:
نمونه گيري از آسفالت
نمونه برداري از آسفالت در حين اجرا
–    يا نمونه گيري به اندازه خود آزمايش مهم مي باشد.

در هنگام نمونه گيري لازم است احتياط و دقت لازم به عمل آمده تا نمونه اخذ شده حاوي تمام پارامترهاي قابل قبول، از كيفيت كل آسفالت باشد.

يك نمونه برداري مناسب بايد نمايانگر خصوصيات اسفالت تهيه شده از مركز  توليد ساخت و تا موقع مصرف باشد. و نمايانگر خصوصيات آسفالت تهيه شده از مركز توليد، ساخت و تا موقع مصرف باشد كه با انجام آزمايش بر روي آن و بررسي نتيجه به دست آمده در مورد صحت نمونه گيري قضاوت خواهد شد.

اجراي آسفالت گرم

مقدمه
قبل از حمل و پخش مخلوطي آسفالت و محوطه سازی سطح راه بايد در طول مورد نظر آماده شود .

چنانچه قرار است آسفالت و محوطه سازی بر روي قشر اساسي و يا زيراساس اجرا شود لازم است هرگونه پستي و بلندي (ناهمواري) برطرف و سطح راه كاملا مسطح گردد.

توسط هواي فشرده و يا غيره كليه خاك و خاشاك از سطح راه حذف و سپس پريمكت شود.

آسفالت و محوطه سازی

افزودني ها به موادي اطلاق مي گردد كه در زمان تهيه آسفالت به مخلوط قير و مصالح سنگي اضافه مي شوند. افزودن اين مواد باعث تغييرات ويژه در بتن آسفالتي شده و نهايتاً بهبود مشخصات فني آسفالت را در پي خواهند داشت.
مهمترين عواملي كه در به كارگيري مواد افزودني در مخلوط هاي بتن آسفالتي موثر مي باشند عبارتند از:

–    كاهش قيمت آسفالت
–    ضخامت كم لايه هاي آسفالتي حاوي مواد افزودني
–    كم شدن مرمت هاي روزمره و طولاني شدن فواصل بين بهسازي رويه هاي آسفالتي
–    بالا رفتن فشار مجاز آسفالت
–    به كار گرفتن توليدات جامد صنعتي و وسايل جديد در توليد و اجرا
–    بكار گرفتن ضايعات صنايع و بهداشت محيط زيست

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید

زمستانی اسوده با سیران گستر__ پارسا ۰۹۱۲۲۴۳۸۱۳۲

اجرای اسفالت و محوطه سازی
اجرای اسفالت و محوطه سازی

اسفالت و محوطه سازی

قیمت ایزوگام ، قیمت روز انواع ایزوگام ، قیمت قیرگونی ، فروش ایزوگام دلیجان ، لیست قیمت روز ایزوگام ، ایزوگام سراپوش ، ایزوگام مرجان ، ارزان ترین ایزوگام ، ارزان ترین ایزوگام در تهران ، قیمت اسفالت ، ایزوگام ، قیرگونی ,